Regulamin

Regulamin sklepu internetowego All4Party.pl

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego all4party.pl jest firma All4Party Michał Janoszek prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Mikołów przy ulicy Polna 50, NIP: 635-166-43-26, REGON 242942536. Korzystanie z serwisu/sklepu all4party.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta. Firmy w tym klienci prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostałe podmioty gospodarcze posiadające numer NIP oraz REGON po dokonaniu rejestracji i przekształceniu konta
w biznesowe otrzymują dostęp do specjalnej oferty uwzględniającej rabaty na poszczególne artykuły dostępne w ofercie sklepu internetowego all4party.pl. Ceny dla klientów biznesowych przy każdym produkcie podane są w kwocie netto oraz brutto. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony ostrzeżeniem
o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu.

II. Zamówienia i płatności

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania zamówienia

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto firmy  mBANK   18 1140 2004 0000 3102 7425 8760

Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części,
a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich DPD oraz InPost, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez 
formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 77 33 35  Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia. Zmianę adresu dostawy można zgłosić na adres mailowy [email protected] do momentu odebrania paczki przez kuriera dostarczającego przesyłkę. W przypadku, gdy kurier dostarczający przesyłkę otrzyma zlecenie na doręczenie, zmianę adresu dostawy dokonuje się bezpośrednio na stronie firmy kurierskiej. W przypadku zamówienia wysłanego do Paczkomatu InPost, po nadaniu przesyłki niemożliwa jest zmiana Paczkomatu odbiorczego.

III. Dostarczanie przesyłek

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, w przypadku gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Jeśli wybrałeś opcję płatności przy odbiorze, zamówienia dokonane do godziny 11:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie.
W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski od poniedziałku do piątku wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów): przy wpłacie na konto:

- 12,99 zł Paczkomat InPost

- 18,99 zł Kurier DPD

za pobraniem u kuriera:

- 23,99 zł Kurier DPD

Czas dostawy towaru w dni robocze: 48h od chwili wysyłki. W przypadku zamówienia powyżej 500 zł. z VAT tylko dla przesyłek krajowych, usługa transportu jest gratis. Istnieje możliwość dostarczenia zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej W celu realizacji takiego zamówienia należy uprzednio skontaktować się z naszym biurem przez wysłanie wiadomości na adres mailowy [email protected] w celu obliczenia kosztu wysyłki.

IV. Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z poź.zm.), kupujący może zwrócić towar bez podawania przyczyny zgłaszając na adres mailowy [email protected] bądź pisemnie informację o odstąpieniu od zakupu. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania towaru. Kupujący ma prawo odesłać towar w stanie nienaruszonym w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy do sprzedającego tj. na adres: Sklep „All4Party Michał Janoszek" ul. Dmowskiego 22/112 43-100 Tychy. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania). Powyższe nie dotyczy produktów
z kategorii użytku jednorazowego ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot wszelkich dokonanych płatności, w tym kosztu wysyłki w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie posiada konta internetowego zwrot zostanie dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany przez Kupującego. Klient ma prawo do założenia 
reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:

- wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)

- wady powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające - warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem, protokołu reklamacyjnego w jego obecności)

Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta
i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji; Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy All4Party Michał Janoszek (płatne za pobraniem) oraz nadane do Paczkomatu InPost nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

V. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.all4party.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

- poprzez  formularz kontaktowy

lub

-telefonicznie pod numerem: 531 77 33 35.